HOME
Foto's cursisten
Educatieve activiteiten

Bio art houdt zich sinds 1975 bezig met educatieve activiteiten. Dit houdt o.a. in dat in de afgelopen jaren veel musea, bezoekerscentra en scholen gebruik maakten en nog maken van onze diensten.
Een ander educatief aspect betreft het geven van cursussen op gebied van de vele mogelijke technieken in het prepareervak. Het resultaat van deze inspanningen is, dat er momenteel ruim 30 door ons opgeleide, gediplomeerde preparateurs (over het gehele land verspreid) bezig zijn met dit prachtige vak.

Door het geven van prepareerdemonstraties wordt het vak uit de taboesfeer getild. Voorheen ging men er gemakshalve van uit dat elke preparateur zijn objecten zelf in de natuur verzamelde en van het leven beroofde om aan het werk te kunnen blijven. Tegenwoordig hoop ik te mogen aannemen, dat iedereen wel weet dat we in dit land uitstekende Natuurbeschermingswetten hebben.

Vrijwel alle inheemse dieren zijn beschermd, maar de meesten mogen (mits voorzien van een geldig bewijs van legale herkomst/vervoersvergunning) ter preparatie bij een gediplomeerd preparateur worden ingeleverd.
Op de bijgevoegde foto's zijn een aantal van mijn (voormalige en huidige) cursisten tijdens hun opleiding te zien.

Demonstratie prepareren op museaum "Terra Maris".