Home
Zoogdieren
Vogels
Overige preparaten
Belangrijk !!
Vrijwel alle inheemse dieren zijn beschermd en mogen derhalve niet door iedereen in bezit gehouden (of geprepareerd) worden, zonder de daartoe vereiste vergunningen.
Als u (bv. langs het strand of op de openbare weg), een dood dier aantreft wat u geprepareerd in uw bezit wilt houden, kunt u het dier het beste binnen de genoemde termijn van drie dagen bij de preparateur aanmelden en daar brengen of door iemand anders laten brengen. Even geen tijd?
U besluit het dode dier voorlopig in de vriezer te bewaren? (Dus niet in uw auto, koelkast of fietsenschuur, daar bederft het na korte tijd alsnog !)
Hoe gaat u te werk?
Men neme een ruime, goed afsluitbare (bij voorkeur) doorzichtige, plastic zak. Dus geen vershoudfolie, keukenpapier, aluminium folie, toiletpapier, magnetronfolie of vergelijkbaar materiaal en zeker nooit een krant of papieren zak. Deze verpakkingen zijn niet afsluitbaar, met gevolg dat het dier (onder invloed van de compressor van uw vriezer) in korte tijd uitdroogt en veel meer werk vergt om te komen tot een acceptabel preparaat of zelfs niet meer te prepareren blijkt. Een plastic broodzak van ruim formaat derhalve.

Het dier gaat in de zak met een papiertje waarop u de datum van de vondst heeft genoteerd, (als het papiertje met de tekst naar buiten in de doorzichtige zak wordt gedaan, kunt u altijd zien hoelang het al in de vriezer ligt en wat of het is).
Vervolgens wordt de zak dicht gebonden, er voor zorgend dat er geen veren worden mee geknoopt, omdat ook dat weer extra werk voor de preparateur betekent.

Wij preparateurs zijn ook maar mensen en kunnen niet toveren. Wij doen ons best, komen aan uw gedachten ten aanzien van houding, biotoop of andere speciale wensen graag zoveel mogelijk tegemoet, denken mee dus dragen zelf ideeën aan, maar een belangrijk deel van ons resultaat ligt in uw handen omdat u het dier vond.
In overleg met de preparateur bepaalt u in welke natuurlijke houding het dier (na preparatie) wordt opgezet, wanneer het preparaat ongeveer klaar kan zijn en wat de hiermee gepaard gaande kosten bedragen.


bio art heeft inmiddels vijftig jaar ervaring in het prepareren en opzetten van allerlei dieren voor musea, educatieve diensten, bezoekerscentra en particulieren over het hele land.
Elk huidpreparaat wordt minimaal twee keer gewassen, behandeld met een motwerend middel, voorzien van museumkwaliteit kunstogen en opgezet op duurzame (Mediterrane) houtsoorten als buxus en jeneverbes.
Onze kunstlichamen worden vervaardigd van poly-urethaan schuim en zijn derhalve gegarandeerd vraat bestendig.
Mocht u nog onbeantwoorde vragen hebben dan is een e-mail aan info@bioart.nl voldoende.
Wij stellen uw belangstelling op prijs en zullen uw vraag op korte termijn beantwoorden.
Wat u dient te weten :
Uw voorbewerking van een preparaat
Omdat we helaas nog te vaak worden geconfronteerd met dieren die men (om welke reden dan ook) eerst gedurende enige dagen, weken, maanden en zelfs jaren in de vriezer bewaart, voordat de knoop wordt doorgehakt en men besluit het dier te laten prepareren, een aantal vuistregels, onder het motto:”Hoe bewaart men op verantwoordde wijze een dood dier?”

Het eerste onderzoek met de vraag: “Is het dier nog wel vers genoeg?”

Zijn de oogbollen nog zichtbaar en glanzend? Ja? Versdood, zelfs nog warm? Ja? Lopen er nog huidparasieten overheen? Teken? DAN OPPASSEN!!
(Bij vogels vindt men zelden en teek, wel veerluizen. Niet gevaarlijk voor de mens). Teken brengen de zg.”tekenbeetziekte” over.
Zijn de oogbollen ingevallen, dof? Iets langer dood, afhankelijk van de buitentemperatuur 1 a 2 dagen.
Stinkt het naar bederf? Niet? Volgende test.
Laten er veren, respectievelijk haren los op de buik als daar (met beleid) aan wordt getrokken/ over gewreven? Niet? Dan is het dier wellicht nog te prepareren.
Bent u niet zeker? Informeer dan bij de door u gekozen preparateur.
U heeft vastgesteld dat het dier waarschijnlijk vers genoeg is om ter preparatie te worden aangeboden? Houd dan rekening met het feit dat de preparateur de plicht heeft een te prepareren beschermd dier binnen drie werkdagen na inlevering digitaal te melden bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (R.V.O.) en het dier te voorzien van een uniek A merkteken ten bewijze dat het dier legaal is bemachtigd. Na het prepareren en opzetten wordt dit A merkteken vervangen door een B merkteken.
Beide genoemde merktekens dragen de zelfde 6 cijfers tellende code om verwisselingen met een dier van de zelfde soort uit te sluiten.
Hiermee vervalt dus de plicht van de vinder om bij de politie een vervoersvergunning te halen.